Veelvoorkomende arbeidsrechtelijke kwesties en geschillen

arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrechtelijke kwesties en geschillen kunnen ontstaan tussen werkgevers en werknemers. Wanneer dit niet onderling opgelost kan worden, kan het inschakelen van een arbeidsrecht advocaat een goede vervolgstap zijn. Samen met een arbeidsrecht advocaat kan je kijken hoe je het geschil kan oplossen op een respectvolle manier. Met de uitgebreide kennis en expertise over arbeidswetgeving kunnen zij jou ondersteunen. Naast juridisch advies, kunnen ze je ook bijstaan in rechtszaken wanneer het zover komt. Een goede arbeidsrecht advocaat zal altijd jouw belangen behartigen, en de beste en meest haalbare uitkomst zien te verkrijgen. Ook wanneer je op zoek bent naar iemand die jouw arbeidsovereenkomst naleest, of het controleren van een beleidsdocument, kun je terecht bij een advocaat. Het inschakelen is vooral verstandig wanneer er sprake is van complexe arbeidsrechtelijke kwesties, geschillen of bij grote belangen. 

Veelvoorkomende kwesties

Er zijn een aantal zaken die vaak voorkomen die te maken hebben met arbeidsverhoudingen. Hier zijn een aantal veel voorkomende kwesties:

  • Ontslag: veel zaken gaan over onrechtmatig ontslag, ontslag op staande voet, niet-naleving van ontslagprocedures, compensatie bij ontslag, opzegtermijnen en ontslagvergoedingen. 
  • Loon en arbeidsvoorwaarden: het kan bijvoorbeeld gaan om achterstallig loon, niet-uitbetaalde overuren, onterechte looninhoudingen, vakantiegeld, bonussen, loonsverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden. 
  • Arbeidsovereenkomsten: geschillen kunnen ontstaan door arbeidsovereenkomsten die niet waargemaakt worden. Zoals salaris, arbeidsvoorwaarden, werktijden, proeftijden en concurrentiebeding. 
  • Discriminatie: of het nou gaat om discriminatie op basis van geslacht, ras, leeftijd, handicap, religie of andere kenmerken; het is niet toegestaan. Toch kan het voorkomen tijdens werving, belonging, promotie en ontslag.  
  • Arbeidsomstandigheden: hierbij kan het gaan om veiligheid op de werkplek, gezondheid en welzijn, werktijden, rusttijden, verlofregelingen en de naleving van de veiligheidsvoorschriften. 
  • Arbeidsconflicten: het kan voorkomen dat er een conflict ontstaat. Deze kunnen gaan over arbeidsonderhandelingen, stakingen, vakbondslidmaatschap, arbeidsconflicten, collectieve ontslagen, herstructureringen en andere arbeidsgerelateerde collectieve acties. 

Arbeidsrecht advocaat inschakelen

Voor alle bovenstaande kwesties kan je een arbeidsrechter inschakelen. Om er eentje in te schakelen is het verstandig om van tevoren alvast wat zaken te regelen. Je kan hierbij denken aan het verzamelen van informatie en bewijs, zoals relevante documenten, contracten, e-mails, getuigenverklaringen en loonstrookjes. Alle informatie die je hebt kan bijdragen aan de zaak en geloofwaardigheid. Daarna is het tijd om een arbeidsrecht advocaat te raadplegen. Een advocaat kan je adviseren over je rechten, de haalbaarheid van je zaak en het begeleiden van de zaak. Doe wel een klein onderzoekje naar welk advocatenbureau het beste past bij jouw zaak! Samen met een advocaat bespreek je de zaak, bepaal je de strategie en maak je een plan van aanpak. Dit kan zijn een klacht, een verzoekschrift of een aanklacht. Na het indienen van de zaak kan je beginnen met het voorbereiden van de hoorzitting. Bij een hoorzitting komen beide partijen met hun vertegenwoordigers voor de arbeidsrechter. Hier krijg je de kans om samen met je arbeidsrecht advocaat gelijk te halen en de zaak te winnen.